Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Kiểm tra và có giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt tại thôn Bản Dạ để đảm bảo nước sạch phục vụ nhân dân. Hiện nay, do mở đường đi xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, hằng năm mưa lũ trôi xuống nguồn nước ăn của nhân dân không đảm bảo vệ sinh.

TRẢ LỜI:

Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng năm 2008 và bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú quản lý, vận hành. Năm 2014, Dự án mở đường đi xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn làm ảnh hưởng đến đập thu nước đầu nguồn của công trình dẫn đến nguồn nước bị đục tại thời điểm thi công xây dựng đường. Mặt khác, do đặc thù công trình miền núi khi có mưa lũ nước thô đầu nguồn đục, nhiều phù sa.

Để xử lý nguồn nước sinh hoạt tại thôn Bản Dạ đảm bảo nước sạch phục vụ nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú:

- Thành lập ngay đơn vị quản lý khai thác, ban hành quy chế hoạt động và tổ chức quản lý, khai thác vận hành, bảo vệ công trình theo đúng quy định; lập phương án giá nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện ký kết hợp đồng với các hộ dân sử dụng nước, quản lý công tác thu chi tiền sử dụng nước, định kỳ thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình từ nguồn thu của ban quản lý khai thác công trình.

- Tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng nước phải ăn chín, uống sôi hoặc sử dụng các thiết bị lọc nước hộ gia đình để làm sạch nước trước khi sử dụng với mục đích ăn uống. Trong quá trình quản lý, vận hành công trình khi có mưa lũ xảy ra, tổ quản lý phải vận hành đóng van tổng của công trình đến khi chất lượng nước nguồn ổn định mới thực hiện vận hành mở van tổng để cấp nước phục vụ nhân dân.

- Khảo sát đánh giá hiện trạng nguồn nước và đề xuất bổ sung hệ thống xử lý nước và khái toán kinh phí, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện đầu tư trong thời gian tới.