Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất trên địa bàn thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang phục vụ nhân dân trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

TRẢ LỜI:

Về vị trí, diện tích cử tri đề nghị chuyển đổi thuộc các khoảnh 160 (các lô 27, 29, 32, 33, 34), 160a (các lô 6, 19, 26, 27, 28, 32, 21, 25 33, 34, 29) và khoảnh 182 (các lô 10, 21, 28, 24, 19, 14, 6, 7), có tổng diện tích 75,14 ha. Trong đó: Rừng tự nhiên 48,14 ha; rừng trồng 20,21 ha, đất khác (NN, DHK) 6,74 ha; chức năng phòng hộ, chủ quản lý Ủy ban nhân dân xã đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.

 Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Na Hang giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 và hoàn thiện lấy ý kiến đề xuất về lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; do đó, việc điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất theo nội dung kiến nghị của cử tri sẽ được xem xét đề nghị đề xuất điều chỉnh, bổ sung.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang nghiên cứu, xem xét cụ thể nội dung kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện theo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Yên Hoa tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.