Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Mở mới đường từ thôn Khâu Pồng lên thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã đăng ký đầu điểm đầu tư thuộc dự án 4 (Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) giai đoạn 2021-2025 trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thực hiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng công trình đảm bảo kế hoạch ngay sau khi  kế hoạch được phê duyệt.