Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng kênh mương Thôm Hẻo để phục vụ nước tưới tiêu ruộng tại thôn Nà Pầu.

TRẢ LỜI:

Công trình Thủy lợi Thôm Hẻo, xã Yên Hoa được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 2005 bằng nguồn vốn Dự án TNSP với tổng chiều dài kênh mương 2,5km, trong đó 0,05km kênh xây và 2,45km kênh đất, công trình hiện đang cung cấp nước phục vụ sản xuất cho 13ha diện tích đất lúa 2vụ (trong đó: 03ha hàng năm được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; 10ha không nằm trong danh mục diện tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi).

Tại thời điểm kiểm tra hệ thống kênh mương dẫn nước của công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp cụ thể: Đoạn kênh đá xây 50m đã bị sập gẫy 8m và 42m kênh còn lại phần lớn bị hư hỏng, rò rỉ nước; đoạn kênh đất 2,45km dẫn nước đến khu ruộng (10ha đất trồng lúa 2 vụ) thôn Nà Pầu xã Yên Hoa rất dài và đi qua địa hình đồi núi có cấu trúc địa chất phức tạp dẫn đến thường xuyên bị bồi lắng và bị thất thoát nước trong quá trình tưới và khó khăn trong công tác quản lý khai thác.

Việc kiến nghị đầu tư xây dựng kênh mương Thôm Hẻo để phục vụ nước tưới tiêu cho khu ruộng tại thôn Nà Pầu của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang là chính đáng. Để đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ sản xuất cho nhân dân thôn Nà Pầu, xã Yên Hoa, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang:

- Trước mắt, chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 để sửa chữa khắc phục đoạn kênh xây dẫn nước đã  bị hư hỏng, sập gẫy; huy động nguồn lực của nhân dân thường xuyên tổ chức nạo vét, phát dọn khơi thông dòng chảy của tuyến kênh để đảm bảo cấp nước sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021; thực hiện rà soát, tổng hợp diện tích sử dụng nước từ công trình Thôm Hẻo đề nghị hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định.

- Về lâu dài, chủ trì phối hợp với Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang tổ chức kiểm tra, khảo sát đo đạc toàn bộ tuyến kênh, trong đó:

+ Đối với các đoạn kênh có đủ điều kiện để lắp đặt bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì đăng ký khối lượng cấu kiện kênh gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch để đầu tư xây dựng theo quy định.

+ Đối với các đoạn kênh không thể lắp đặt bằng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp đưa vào kế hoạch ưu tiên tu sửa, nâng cấp trong giai đoạn tới để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.