Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Hỗ trợ xây kè dọc suối bị sạt lở do mưa lũ.

TRẢ LỜI:

Suối Bản Va (Bản Sắc) gồm suối chính và nhánh suối phụ chảy qua các thôn Nà Tông, Bản Va, Bản Thác, Bản Cuôn,... Trên địa bàn xã Yên Hoa, trong những năm gần đây do ảnh hưởng các đợt mưa lũ, lũ quét đã gây ra các hiện tượng sạt lở bờ suối gây mất đất sản xuất (đất trồng lúa 02 vụ), thiệt hại về nhà ở và tài sản của người dân dọc theo Suối Bản Va. Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng cụ thể như sau:

- Trên suối chính chảy qua các thôn Nà Tông, Bản Va, Bản Thác, Bản Cuôn: Lòng suối rộng từ 5-10m, có nhiều cuội, sỏi, đá có kích thước lớn nằm giữa lòng suối gây cản trở dòng chảy khi có mưa lũ; bờ suối (là bờ ruộng) cao từ 3-5m bị sạt lở dọc theo dòng chảy với chiều dài khoảng 03km, đến thời điểm kiểm tra đã có khoảng 12 ha diện tích đất sản xuất (lúa 02 vụ) của 128 hộ bị ảnh hưởng, sạt lở do mưa lũ gây ra.

- Trên nhánh suối phụ chảy qua khu dân cư thôn Bản Va: Lòng suối rộng từ  5-7m, có nhiều cuội, sỏi, đá có kích thước lớn nằm giữa lòng suối gây cản trở dòng chảy khi có mưa lũ; bờ suối cao từ 2-4m, dọc hai bên bờ suối là khu dân cư thôn Bản Va với 26 hộ dân đang sinh sống, hàng năm đến mùa mưa lũ xảy ra hiện tượng nước ngập, tràn vào nhà làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại khu vực này.

Với diễn biến thời tiết và tình hình thiên tai ngày càng phức tạp và khó lường, tình trạng sạt lở bờ suối gây mất đất sản xuất như hiện nay đang xảy ra, nguy cơ cao bị ảnh hưởng do mưa lũ gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, đất sản xuất của người dân dọc theo bờ suối Bản Va, xã Yên Hoa cần được quan tâm.

Việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè 02 bên bờ suối Bản Va (Bản Sắc) để bảo vệ diện tích đất sản xuất, nhà ở của nhân dân tại các thôn Nà Tông, Bản Va, Bản Thác, Bản Cuôn là cần thiết, đồng thời theo danh mục đầu tư công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển Thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035, cụ thể: “Kè suối Bản Sắc, xã Yên Hoa được quy hoạch đầu tư xây dựng kè bê tông, đá xây trong giai đoạn 2021-2025 qua các thôn: Bản Va, Bản Cuôn, Bản Thác với tổng chiều dài 1,3 km”.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, bảo vệ đất sản xuất của người dân đang sinh sống và sản xuất dọc bờ suối Bản Va, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang:

- Tổ chức tuyên truyền đến các hộ gia đình có nhà ở đang sinh sống dọc hai bờ suối Bản Va các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, khi có mưa lũ phải kịp thời thông báo đến người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát khu dân cư ven suối, vùng trũng thấp, sẵn sàng phương án và tổ chức sơ tán dân ở các khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ suối nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Rà soát, đề xuất di chuyển các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ suối vào kế hoạch di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, nguy hiểm của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang.

- Tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra, xác định cụ thể các vị trí có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra sạt lở nguy hiểm cần thiết đầu tư xây dựng kè chống sạt lở và kết hợp nạo vét, phá đá thanh thải dòng chảy đề xem xét đưa công trình kè chống sạt lở bờ suối, nạo vét, phá đá thanh thải dòng chảy suối Bản Va vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025 của huyện theo quy định.