Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư kéo đường điện 0,4kV vào nhóm hộ sống tại Nà Hảng thuộc thôn Bản Thác; tuyến Yên Hoa - Đà Vị, Yên Hoa - Khâu tinh thuộc địa phận thôn Nà Khuyến; từ trung tâm thôn Nà Pầu lên thôn Khau Co cũ; nhóm hộ gia đình tại Khuổi Kiếng, thôn Cốc Khuyết.

TRẢ LỜI:

Trước năm 2020, xã Yên Hoa, huyện Na Hang được cấp điện qua 04 trạm biến áp, với tổng công suất 605 kVA-35/0,4kV, chiều dài đường dây trung áp là 14,930km; chiều dài đường dây hạ áp dài 17,846km. Năm 2020 xã Yên Hoa được đầu tư xây dựng thêm 06 trạm biến áp với tổng công suất là 425 kVA, và 11,088km trung áp, 9,013km đường dây hạ áp thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang do Sở Công Thương làm chủ đầu tư.

Khu vực Nà Hảng thuộc thôn Bản Thác được kéo điện từ VT 30-1 đến VT 30-26 lộ I, trạm biến áp Bản Thác, đường dây hạ áp cấp điện cho khu vực Nà Hảng là 0,2kV, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã lập phương án sửa chữa thường xuyên trình phê duyệt. Hiện tại, công trình đã thi công xong.

Khu vực thôn Khau Co cũ cách trung tâm thôn Nà Pầu khoảng 1,55km có 20 hộ dân đang sinh sống, nếu tính từ trạm biến áp Bản Thác đến thôn Khau Co cũ thì khoảng cách gần 3km, khi kéo thêm đường dây hạ áp thì bán kính cấp điện quá xa, chất lượng điện áp không đảm bảo, do đó cần phải xây dựng thêm trạm biến áp mới. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn vốn còn hạn hẹp chưa thể đầu tư xây dựng ngay được, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã khảo sát, lập phương án trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi được duyệt, cấp kinh phí đầu tư sẽ tiến hành đầu tư công trình.

Khu vực Khuổi Kiếng thuộc thôn Cốc Khuyết hiện có 10 hộ dân đang sinh sống, các hộ dân sống không tập trung, khoảng cách từ khu Khuổi Kiếng đến trạm biến áp Cốc Khuyết vào khoảng 2km, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã khảo sát, lập phương án trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi được duyệt, cấp kinh phí đầu tư sẽ tiến hành đầu tư công trình.

Khu vực dọc theo đường giao thông Yên Hoa đi Đà Vị có 13 hộ dân đang sinh sống và Yên Hoa đi Khau Tinh có 18 hộ dân đang sinh sống, có một số là lều tạm, các hộ dân thuộc 02 khu vực này sống không tập trung, khoảng cách từ trạm biến áp Yên Hoa 2 đến 02 khu vực này vào khoảng 2,5-3km. Nếu kéo thêm đường dây hạ áp thì bán kính cấp điện quá xa, chất lượng điện áp không đảm bảo, vì thế cần phải xây dựng thêm trạm biến áp mới. Tuy nhiên hiện nay do nguồn vốn còn thiếu chưa thể đầu tư xây dựng ngay được, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã khảo sát, lập phương án trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi được duyệt, cấp kinh phí đầu tư sẽ tiến hành đầu tư công trình.