Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Nghiên cứu tăng thêm tiền ăn cho học sinh bán trú Trung học cơ sở.

TRẢ LỜI:

Hiện nay chế độ hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chế độ chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, cụ thể:

- Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;

- Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;

- Hỗ trợ gạo: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Việc chi trả chế độ chính sách cho học sinh được các đơn vị trường học thực hiện kịp thời, chính xác, đúng định mức, đối tượng được thụ hưởng theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chính phủ sửa đổi, nâng định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh từ 40% mức lương cơ sở/tháng/học sinh lên 50% mức lương cơ sở/tháng/học sinh.