Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét tuyển dụng cán bộ đã theo học hệ cử tuyển hiện nay chưa xin được việc làm theo bằng cấp chuyên môn đào tạo. Hiện nay, xã Sinh Long có một trường hợp học cử tuyển Đại học Giao thông ra trường từ năm 2018 nhưng chưa được bố trí công việc theo quy định.

TRẢ LỜI:

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND, Quyết định số 2112/QĐ-UBND về ban hành, phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 (đã đăng tải, đưa tin, thông báo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh, trên Báo Tuyên Quang), trong đó có xét tuyển, thi tuyển đối với những người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đề nghị các đối tượng được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp có đủ điều kiện dự tuyển nghiên cứu, nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền.