16Điều chỉnh địa giới hành chính cho thôn Trung Phìn, hiện nay có 24 hộ dân thuộc xã Sinh Long quản lý nhân hộ khẩu nhưng sinh sống trên đất thuộc huyện Lâm Bình quản lý.
17Đầu tư làm đường điện cho các thôn: Bản Âm, Nà Đeo, Nà Pin, Khuổi Nạn (xã Đà Vị); thôn Khâu Pồng, Nà Chẻ, Nà Luông, Cốc Khuyết, Phiêng Nghịu (xã Yên Hoa); thôn Khuổi Phìn, Trung Phìn, Nà Tấu, Nặm Đường, Bản Lá (xã Sinh Long) để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Hiện nay, các thôn này chưa có điện lưới quốc gia.
18Tăng cường công tác tuyên truyền và quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Cử tri phản ánh, hiện nay một số bộ phận nhân dân theo những đạo lạ, đạo không chính thống, không được pháp luật thừa nhận có những biểu hiện phân biệt, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư giữa những người theo đạo và không theo đạo
19Đề nghị đầu tư xây dựng đường điện cho 05 thôn (Khuổi Phìn, Bản Lá, Nặm Đường, Nà Tấu, Trung Phìn), để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân
20Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 28/01/2011 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang, thôn Trung Phìn, xã Sinh Long, huyện Na Hang thuộc về xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình quản lý. Từ khi thành lập đến nay huyện Na Hang vẫn thực hiện chi trả các chế độ cho 23 hộ, 106 khẩu thôn Trung Phìn. Hiện nay, bà con Trung Phìn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vướng mắc về địa giới hành chính, vì vậy cử tri xã Sinh Long đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh địa giới hành chính thôn Trung Phìn thuộc xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình về xã Sinh Long, huyện Na Hang quản lý để thống nhất về quản lý địa giới và hành chính.
21Đầu tư kéo điện lưới quốc gia lên thôn Khuổi Phìn và lắp đặt 01 trạm hạ thế tại thôn Phiêng Thốc để đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.
22Đầu tư làm công trình nước sạch cho nhân dân thôn Nà Tấu, thôn Phiêng Ngàm, thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long.
23Đầu tư kinh phí xây dựng tuyến đường lên thôn Trung Phìn; làm đường bê tông từ đường xã lên Phiêng Ten, từ thôn Nà Tấu lên thôn Nặm Đường; đầu tư sửa chữa đường giao thông lên thôn Khuổi Phìn, xã Sinh Long để nhân dân đi lại thuận lợi.