Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương xây kè chống sạt lở 2 bên bờ suối cánh đồng xã Côn Lôn để tránh sạt lở đất sản xuất.

TRẢ LỜI:

Công trình kè chống sạt lở bờ suối xã Côn Lôn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chủ trì, phối hợp với Sở, ngành chức năng đề xuất bố trí nguồn vốn để sớm triển khai đầu tư xây dựng công trình.