Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng kè hai bên suối dọc tuyến từ cánh đồng Nà Nục đến cầu tràn thôn 2 để đảm bảo diện tích canh tác đất nông nghiệp cho nhân dân, hiện nay hai bên bờ suối bị sạt lở nghiêm trọng.

TRẢ LỜI:

Việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè để bảo vệ diện tích canh tác đất nông nghiệp cho nhân dân tại khu vực hai bên suối dọc tuyến từ cánh đồng Nà Nục đến cầu tràn thôn 2 là cần thiết, nội dung đề nghị trên đã được đề xuất trong danh mục đầu tư công trình kè chống sạt lở được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Năm 2018, trên địa bàn xã Côn Lôn đã được đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ suối tại 03 vị trí (hạ lưu cầu tràn thôn 2; cầu tràn đường vào Ủy ban nhân dân xã; hạ lưu cầu tràn thôn Đon Thài) có chiều dài là 597m được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 05/12/2018, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư. Hiện nay, công trình đang triển khai thi công. Đối với các đoạn kè còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và các ngành liên quan xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư.