Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị:

Công ty Điện lực Tuyên Quang nâng cấp, thay thế một số đường dây điện 0,4 kV hiện đang sử dụng dây trần bằng dây bọc nhựa tại thôn Lũng Vài và thôn 2 để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Côn Lôn đang được cấp điện qua 03 trạm biến áp, với tổng công suất 305kVA-35/0,4kV, chiều dài đường dây hạ áp là 11,508km, chiều dài đường dây trung áp là 5,998km, cấp điện lưới Quốc gia cho 492/492 hộ dân (đạt tỉ lệ 100%) thuộc 07/07 thôn trong xã.

Nhân dân thôn 2 xã Côn Lôn đang được cấp điện qua trạm biến áp Ủy ban nhân dân xã Côn Lôn, nhánh rẽ đường dây 0,22kV có chiều dài khoảng 0,35km, dây dẫn loại dây nhôm trần (2*A35). Do bán kính cấp điện kéo dài, nhu cầu phụ tải ngày càng cao, dẫn đến tình trạng điện áp tại khu vực thôn 2 vào giờ cao điểm còn thấp (khoảng 170V), chất lượng điện áp chưa đảm bảo.

Nhân dân thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn đang được cấp điện qua trạm biến áp Lũng Vài, xã Côn Lôn. Đường dây hạ áp cấp điện cho thôn Lũng Vài được xây dựng từ những năm 2005. Đường dây 0,4kV với chiều dài là 1,605km, các nhánh rẽ 0,22kV với chiều dài là 1,81km. Toàn bộ dây dẫn hạ áp sử dụng là dây nhôm trần A35. Do bán kính cấp điện kéo dài, nhu cầu phụ tải ngày càng cao theo hằng năm, dẫn đến tình trạng điện áp tại khu vực Lũng Vài vào giờ cao điểm còn thấp (khoảng 180V), chất lượng điện áp chưa đảm bảo.

Do vậy, Công ty Điện lực Tuyên Quang có kế hoạch lập phương án xây dựng và cải tạo lưới điện xã Côn Lôn và trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi đã được phê duyệt, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ khẩn trương thực hiện.