Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Hướng dẫn, làm rõ việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

TRẢ LỜI:

Ngày 23/3/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái làm việc cụ thể với đại diện cử tri thôn Nà Mụ, xã Hồng Thái, cụ thể, cử tri đề nghị: Tiếp tục trả tiền dịch vụ môi trường rừng bằng hình thức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 7491/BNN-TCLN ngày 26/9/2018 về việc trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử, từ năm 2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện thí điểm trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa theo hình thức chi trả theo dịch vụ điện tử (Vietelpay).

Sau một thời gian thực hiện, kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy việc trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho hộ gia đình, cá nhân qua dịch vụ điện tử (Vietelpay) giảm được nhiều thời gian, tiết kiệm chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, tại địa bàn thôn Nà Mụ, xã Hồng Thái, huyện Na Hang các hộ gia đình, cá nhân rút tiền mặt từ tài khoản Vietelpay chưa được thuận lợi, chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng tiền thực tế của người dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viettel Tuyên Quang (Bên cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán) thực hiện thanh toán, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn Nà Mụ, xã Hồng Thái, huyện Na Hang đảm bảo thuận lợi, kịp thời theo quy định, đáp ứng được yêu cầu sử dụng tiền thực tế của người dân trong việc quản lý bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.