Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Hồng Thái, Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Quan tâm có chính sách tiếp tục thu hút các tập đoàn, công ty có năng lực đầu tư khai thác các lợi thế tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong đó có huyện Na Hang (xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tại xã Hồng Thái và xã Khau Tinh,...)

TRẢ LỜI:

Thời gian qua, việc xúc tiến mời gọi đầu tư về lĩnh vực phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng sinh thái luôn được tỉnh quan tâm. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tập trung xây dựng các dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm trong đó có các địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh như: huyện Na Hang, Lâm Bình nhằm phát triển du lịch và các ngành dịch vụ; huy động đa dạng nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh xúc tiến mời gọi, kết nối, đưa các nhà đầu tư đi khảo sát,  nghiên cứu môi trường đầu tư tại địa bàn, như: Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường; Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH; Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư năng lượng tái tạo nghiên cứu điện mặt trời trên hồ thủy điện Tuyên Quang;…

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp tục mời gọi, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát địa điểm để nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là những dự án về du lịch sinh thái, xây dựng cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch tại tỉnh nói chung và tại huyện Na Hang nói riêng,… Những khu, điểm du lịch khi đi vào hoạt động sẽ thu hút lao động địa phương, nâng cao đời sống của người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.