Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Nghiên cứu, sớm ban hành cơ chế hỗ trợ cho các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng Homestay trên địa bàn tỉnh.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó có đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng “homestay” trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng dân cư tham gia và hưởng lợi hợp pháp từ du lịch. Dự thảo Nghị quyết sẽ được trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.