76Sớm đầu tư xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động và internet phục vụ thông tin liên lạc, phát triển văn hóa xã hội cho người dân trong thôn
77Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản, cụ thể: Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng nông dân, Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội trưởng cựu chiến binh, để nâng cao vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ và tổ chức phân công
78Nhà nước mở các công ty sản xuất tại tỉnh, huyện để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
79Tỉnh có ý kiến với Trung ương về các tiêu chí thang điểm bình xét hộ chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều có nhiều bất cấp cập không phù hợp với vùng nông thôn miền núi.
80Đầu tư xây dựng bưu điện văn hóa ở trung tâm xã để cho người dân tiếp cận đọc sách, báo, tạp chí, hướng dẫn về phát triển kinh tế - xã hội.
81Khẩn trương đầu tư điện lưới quốc gia cho thôn Bản Tàm, thôn Nà Sảm để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.
82Kiểm tra, thay thế đường dây trần 0,4kV bằng dây bọc nhựa tại thôn Bản Dạ; nâng cấp hệ thống cột, dây điện cho các hộ dân khu Nà Lèo, Nà Mu, đường dây do nhân dân tự kéo bị trùng võng không đảm bảo an toàn.
83Kiểm tra và có giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt tại thôn Bản Dạ để đảm bảo nước sạch phục vụ nhân dân. Hiện nay, do mở đường đi xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, hằng năm mưa lũ trôi xuống nguồn nước ăn của nhân dân không đảm bảo vệ sinh.
84Khẩn trương xây kè taluy điểm trường thôn Nà Sảm đã bị sạt lở và làm đường bê tông sau trường phục vụ nhu cầu đi lại của 45 hộ dân.
85Cấp đủ đất ở cho 06 hộ di dân trung tâm xã theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ (hiện mới cấp được 250m2/hộ).
86Giao 36 ha đất sản xuất và làm mặt bằng 5ha đất trồng lúa cho 30 hộ di dân ở khu Thôm Kiệu, thôn Nà Mu.
87Quy hoạch khu dân cư thôn Nà Lạ, hiện nay đa số các hộ dân trong thôn đã xuống dọc đường 279 dựng nhà, sinh sống cố định.
88Đầu tư xây dựng chương trình nước sạch nông thôn đạt tiêu chuẩn nước sạch theo quy chuẩn; tiếp tục đầu tư kinh phí thực hiện xây dựng 3 công trình vệ sinh.
89Quy hoạch khu trung tâm xã theo tiêu chuẩn mới để thực hiện việc xây dựng nông thôn mới.
90Khẩn trương thanh lý số tài sản trên đất để nhân dân thôn Bản Muồng trồng lại rừng bằng cây có hiệu quả cao.