76Có kế hoạch phát triển cây lê bản địa, để phát triển kinh tế và làm hình ảnh đặc trưng của khu du lịch xã Hồng Thái.
77Hướng dẫn kỹ thuật cho nhân dân trồng hoa và rau sạch để phát triển kinh tế.
78Xem xét đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu nguồn gen và giống cây dược liệu tại xã Hồng Thái, để giữ gìn được những giống cây dược liệu quí và nâng cao giá trị của cây dược liệu, phát triển kinh tế vườn rừng, tăng thu nhập
79Xem xét, sớm đầu tư kinh phí xây dựng 01 công trình cấp nước sạch Suông Nám, tại thôn Khuổi Phầy, để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân ở 7 thôn (Hồng Ba, Pắc Khoang, Nà Mụ, Khuổi Phày, Nà Kiếm, Bản Muông và Khâu Tràng) thường xuyên bị thiếu nước vào mùa khô, đặc biệt là các hộ làm dịch vụ Homestay không đủ nước sinh hoạt phục vụ khách du lịch.
80Xem xét cho chủ trương lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết làng văn hóa thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái và các địa điểm du lịch của xã.
81Nghiên cứu, sớm ban hành cơ chế hỗ trợ cho các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng Homestay trên địa bàn tỉnh.
82Các cấp có thẩm quyền xem xét bố trí biên chế công chức Văn phòng Đảng ủy cấp xã chuyên trách.
83Tăng phụ cấp cho người kiêm nhiệm 02 chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn đối với thôn có nhiều hộ dân.
84Xem xét tuyển dụng cán bộ đã theo học hệ cử tuyển hiện nay chưa xin được việc làm theo bằng cấp chuyên môn đào tạo. Hiện nay, xã Sinh Long có một trường hợp học cử tuyển Đại học Giao thông ra trường từ năm 2018 nhưng chưa được bố trí công việc theo quy định.
85Hằng năm cấp bổ sung sách giáo khoa cho các trường học ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để nhà trường tiếp tục cho học sinh mượn, sử dụng phục vụ cho nhu cầu học tập (từ năm 2001 đến nay học sinh được mượn sách từ thư viện của trường, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại sách giáo khoa đã bị rách, hỏng làm ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh).
86Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra đường điện lên thôn Phiêng Ten, thôn Trung Phìn làm không theo thiết kế, không đảm bảo an toàn về mùa mưa bão.
87Công ty Điện lực Tuyên Quang kéo điện vào thôn Lũng Khiêng, hiện nay khu Cốc Nụm có 08 hộ, khu Tà Én 20 hộ, khu Nà Tham 16 hộ, khu Vàng Loóng 17 hộ chưa được sử dụng điện.
88Xây dựng trạm và hệ thống thu phát sóng viễn thông tại xã để phục vụ nhân dân cập nhật thông tin và liên lạc.
89Đầu tư kinh phí xây dựng kênh mương từ khu Lũng Mò về thôn Phiêng Ten để phục vụ sản xuất.
90Mở mới các tuyến đường từ thôn Khuổi Phìn sang xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê; từ thôn Bản Lá sang xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang để nhân dân đi lại, giao thương được thuận lợi.