Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Hiện nay thôn Khâu Tinh có 12 hộ gia đình đang sinh sống canh tác tại khu Vằn Luồng xã Côn Lôn (khu vực giáp ranh với xã Khâu Tinh) và 16 hộ đang sinh sống và canh tác tại khu vực Lũng Tặc của xã Yên Hoa (khu vực giáp ranh với xã Khâu Tinh). Đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh địa giới hành chính 02 khu vực này về xã Khâu Tinh để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và thuận lợi cho công tác quản lý.

TRẢ LỜI:

Từ năm 2016 đến hết ngày 30/6/2022, Sở Nội vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện Dự án 513 để hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Dự án 513). Theo đó, trong năm 2017 đã triển khai thực hiện các hạng mục Dự án 513 tại huyện Na Hang, trong đó đã thực hiện rà soát, xác định địa giới hành chính giữa các xã để giải quyết những bất cập, tồn tại giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính với thực trạng quản lý và sử dụng đất đai của người dân, cụ thể:- Đoạn địa giới hành chính giữa xã Khâu Tinh với xã Côn Lôn, chính quyền hai xã đã thống nhất phương án“Hiệu chỉnh lại đoạn địa giới hành chính chuyển khoảng 32ha diện tích đất đai của xã Côn Lôn trên đó có 32 hộ dân có hộ khẩu thường trú tại xã Khâu Tinh về xã Khâu Tinh quản lý”. 
- Đoạn địa giới hành chính giữa xã Khâu Tinh với xã Yên Hoa: Chính quyền hai xã đã thống nhất phương án “Hiệu chỉnh lại đoạn địa giới hành chính chuyển khoảng 94 ha diện tích đất đai khu vực Lũng Tặc giáp ranh với thôn Cốc Chủ của xã Yên Hoa trên đó có 16 hộ dân có hộ khẩu thường trú tại xã Khâu Tinh đang ở, canh tác về xã Khâu Tinh quản lý; chuyển khoảng 34 ha diện tích đất đai khu vực Bến Thuyền (thôn Khau Phiêng) thuộc xã Khâu Tinh về xã Yên Hoa quản lý”. 
Nội dung các phương án trên đã được lập hồ sơ và chuyển vẽ lên bản đồ địa giới hành chính 513 của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; đến nay bộ Hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính 513 các cấp của tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền, kiểm tra, nghiệm thu đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định (sau kiểm tra, nghiệm thu, bộ hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính 513 sẽ thay thế bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364-CT hiện đang sử dụng, quản lý tại xã, huyện).