31Xem xét cho chủ trương lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết làng văn hóa thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái và các địa điểm du lịch của xã.
32Nghiên cứu, sớm ban hành cơ chế hỗ trợ cho các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng Homestay trên địa bàn tỉnh.
33Các cấp có thẩm quyền xem xét bố trí biên chế công chức Văn phòng Đảng ủy cấp xã chuyên trách.
34Tăng phụ cấp cho người kiêm nhiệm 02 chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn đối với thôn có nhiều hộ dân.
35Xem xét tuyển dụng cán bộ đã theo học hệ cử tuyển hiện nay chưa xin được việc làm theo bằng cấp chuyên môn đào tạo. Hiện nay, xã Sinh Long có một trường hợp học cử tuyển Đại học Giao thông ra trường từ năm 2018 nhưng chưa được bố trí công việc theo quy định.
36Hằng năm cấp bổ sung sách giáo khoa cho các trường học ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để nhà trường tiếp tục cho học sinh mượn, sử dụng phục vụ cho nhu cầu học tập (từ năm 2001 đến nay học sinh được mượn sách từ thư viện của trường, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại sách giáo khoa đã bị rách, hỏng làm ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh).
37Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra đường điện lên thôn Phiêng Ten, thôn Trung Phìn làm không theo thiết kế, không đảm bảo an toàn về mùa mưa bão.
38Công ty Điện lực Tuyên Quang kéo điện vào thôn Lũng Khiêng, hiện nay khu Cốc Nụm có 08 hộ, khu Tà Én 20 hộ, khu Nà Tham 16 hộ, khu Vàng Loóng 17 hộ chưa được sử dụng điện.
39Xây dựng trạm và hệ thống thu phát sóng viễn thông tại xã để phục vụ nhân dân cập nhật thông tin và liên lạc.
40Đầu tư kinh phí xây dựng kênh mương từ khu Lũng Mò về thôn Phiêng Ten để phục vụ sản xuất.
41Mở mới các tuyến đường từ thôn Khuổi Phìn sang xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê; từ thôn Bản Lá sang xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang để nhân dân đi lại, giao thương được thuận lợi.
42Sửa chữa tuyến đường từ Yên Hoa vào trung tâm xã hiện nay đường xuống cấp, nhiều chỗ sạt lở không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
43Xây dựng phòng học Mầm non thôn Nặm Đường, hiện nay lớp học làm bằng gỗ đã xuống cấp.
44Sớm xây trụ sở làm việc cho công an xã.
45Đầu tư xây dựng nhà công vụ hoặc hỗ trợ kinh phí cho 06 công chức xã ở địa phương khác hiện đang làm việc tại xã.