91Cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân thôn khu Không Chút.
92Nâng cấp hệ thống cột và đường dây điện 0,4 kV sang khu tổ 2 và tổ 4, hiện nay các hộ gia đình dùng cây tre làm cột kéo điện không đảm bảo an toàn.
93Đầu tư xây dựng trạm biến áp thôn Nà Ngoa.
94Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ thôn Nà Ngoa, xã Thượng Giáp sang xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn và đường giao thông vào các thôn bản, hiện nay đã xuống cấp gây khó khăn đi lại cho nhân dân.
95Cấp kinh phí tu sửa kênh mương Nà Ngùa, thôn Nặm Cằm.
96Nâng cấp, sửa chữa cầu Nà Thài, thôn Bản Muồng.
97Đầu tư xây dựng cầu Vằng Mòn, phai Nà Pồng tại thôn Nặm Cằm; cầu Nà Tu, thôn Bản Cưởm.
98Nghiên cứu chuyển đổi khoảng 50ha đất rừng phòng hộ từ khu Pá Chè đến khu Nà Nu sang đất sản xuất để nhân dân có thêm đất sản xuất, canh tác, tăng thu nhập.
99Mở rộng diện hỗ trợ cho các đối tượng lao động phi nông nghiệp, lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
100Xem xét việc hỗ trợ, đền bù cho 56 hộ dân thôn Nà Pục, xã Đà Vị về đất ở, đất sản xuất, những nhân khẩu trong lúc kiểm kê còn sống khi di chuyển thì đã chết vì vậy không được tính.
101Thay thế cột điện tại 2 nhánh vào khu dân cư tổ dân phố Khuôn Phươn để đảm bảo an toàn cho nhân dân
102Xem xét hỗ trợ cắm thêm đất cho 6 hộ gia đình tại đường ĐT 176, khu mỏ đá số 2 thuộc tổ 13
103Kiểm tra, trả lời bằng văn bản cho hộ gia đình ông Trần Đức Sinh, tổ 14 về việc cùng trên một thửa đất các hộ khác được cấp giấy CNQSD đất, còn gia đình ông không được cấp và Rà soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân tại tổ 14 (hộ bà Trần Thị Mừng, hộ ông Ma Thế Tân…).
104Giải quyết dứt điểm việc các hộ tự ý đặt cống khu vực Na Lỳ gây ngập úng ruộng của một số hộ dân tổ 14
105Hoàn thiện đường nội khu tại khu tái định cư Ngòi Nẻ