Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Hằng năm bố trí kinh phí thả các giống cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang, từng bước tạo thành phong trào thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

TRẢ LỜI:

Trong những năm qua, việc thực hiện thả các loài thủy sản đặc hữu xuống sông, hồ thủy điện để tái tạo nguồn lợi thủy sản được tỉnh quan tâm thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 06 đợt thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản với số lượng cá thả trên 450.000 con cá giống (Dầm xanh, Anh vũ, Chép, Bỗng, Chiên, Mè, Trôi, Trắm cỏ), với tổng kinh phí trên 1,16 tỷ đồng (kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trên 1,05 tỷ đồng, còn lại là kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh).

Để tiếp tục triển khai thực hiện công tác thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 21/5/2021 về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; trong đó giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thực hiện thả 02 đợt trong cả giai đoạn.

Để việc thả cá tái tạo nguồn lợi được thực hiện thường xuyên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tuyên truyền, đẩy mạnh xã hội hóa trong các hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh biết để cùng tham gia thực hiện.