Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Có kế hoạch phát triển cây lê bản địa, để phát triển kinh tế và làm hình ảnh đặc trưng của khu du lịch xã Hồng Thái.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, trên địa bàn huyện Na Hang có trên 106 ha cây Lê, gồm 03 giống chính (Lê nâu bản địa, Lê Lạng Sơn và Lê VH6); diện tích cây Lê cho thu hoạch quả là trên 16 ha; các giống Lê đã trồng tập trung chủ yếu ở xã Hồng Thái, huyện Na Hang. Năm 2020, quả Lê của xã Hồng Thái đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Về việc phát triển cây lê bản địa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trong Đề án đã định hướng: Khu vực vùng núi cao Na Hang phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản có lợi thế, trong đó có cây Lê trên địa bàn xã Hồng Thái. Ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021; trong đó, có 01 đề tài về cây Lê của huyện Na Hang, cụ thể “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản xuất giống Lê nâu bản địa tại huyện Na Hang”; Hội đồng tư vấn chuyên ngành đã có lịch đánh giá hồ sơ đề tài vào tháng 10 năm 2021; dự kiến thời gian triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024. Kết quả của đề tài sẽ góp phần bảo tồn nguồn gen tốt; sản xuất, cung cấp cây Lê nâu giống đủ tiêu chuẩn để mở rộng diện tích; đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao chất lượng mẫu mã, sản phẩm quả Lê Hồng Thái, tạo sản phẩm OCOP đạt 4 sao vào năm 2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện bình tuyển, đánh giá, lựa chọn và ra Quyết định công nhận 09 cây Lê nâu (Lê bản địa) là cây đầu dòng, có năng suất, chất lượng cao và ổn định, tính chống chịu tốt làm vật liệu nhân giống, mở rộng diện tích trồng Lê nâu theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Na Hang, đồng thời cung cấp cây giống trồng tại các tuyến đường tạo cảnh quan môi trường, phát triển du lịch.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa trên địa bàn xã Hồng Thái và xã Thanh Tương của huyện Na Hang, trong đó có nhiệm vụ xây dựng mô hình trồng cây Lê tại xã Hồng Thái; nghiên cứu lựa chọn loài cây phù hợp để trồng ven lộ tại xã Hồng Thái nhằm tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch.