1

Sửa Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó: Bổ sung nội dung có khoản thu phục vụ vệ sinh được ...

2

Ngay sau khi Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2745/UBND-THVX ngày 18/7/2022 về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban ...

3

Có cơ chế cho các trường thu tiền hỗ trợ chi trả hợp đồng cho nhân viên bảo vệ hoặc bổ sung ngân sách chi thường xuyên để có kinh phí chi trả cho nhân viên bảo vệ theo số điểm trường thực tế của các trường. Hiện nay, thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân ...

4

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

5

Nhà nước xây dựng nhà bán trú cho học sinh và đầu tư xây dựng, trang cấp phòng tin học cho các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn.

6

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi tuyển viên chức cho ngành giáo dục; quan tâm và ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ vào biên chế.

7Sửa đổi Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT để nâng mức học bổng cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú. Theo quy định, mức học bổng mỗi tháng học sinh được hưởng bằng 80% hệ số lương cơ bản để tổ chức 3 bữa ăn hàng ngày cho học sinh là thấp, chưa đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho học sinh.
8Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các ngành chức năng thực hiện nghiêm Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi, giao đất và cho thuê đất thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Công ty lâm nghiệp Tân Phong trên địa bàn xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn và các xã: Đức Ninh, Hùng Đức, Thái Sơn, Thái Hòa, Thành Long, huyện Hàm Yên ...
9Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, còn nhiều nhân viên vẫn có thái độ không nhiệt tình, khó chịu khi hướng dẫn người dân đến khám chữa bệnh.
10Khẩn trương chi trả nốt kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng khi xây dựng các trạm biến áp TBA1 và TBA0 tại thôn Cây Nhãn.
11Đầu tư xây dựng thêm tuyến đường điện 0,4kV tại thôn Cây Nhãn.
12Đầu tư xây dựng và hỗ trợ thi công các tuyến đường vào khu sản xuất.
13Tỉnh xem xét chi trả cho xã kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng/km đường bê tông giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2015 theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy.
14Kiểm tra, đánh giá hiện trạng nhà văn hóa tại thôn 11 để có phương án đầu tư xây dựng đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã.
15Thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để sớm đầu tư xây dựng nghĩa trang cho thôn Lảm Lượng