1

Cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện và có cơ chế, chính sách cho Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Tiến Huy đăng ký thêm ngành nghề chế biến lâm sản trong giấy phép kinh doanh của Hợp tác xã.

2

Sửa Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó: Bổ sung nội dung có khoản thu phục vụ vệ sinh được ...

3

Có cơ chế cho các trường thu tiền hỗ trợ chi trả hợp đồng cho nhân viên bảo vệ hoặc bổ sung ngân sách chi thường xuyên để có kinh phí chi trả cho nhân viên bảo vệ theo số điểm trường thực tế của các trường. Hiện nay, thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 ...

4

Nhà nước xây dựng nhà bán trú cho học sinh và đầu tư xây dựng, trang cấp phòng tin học cho các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn.

5

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi tuyển viên chức cho ngành giáo dục; quan tâm và ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ vào biên chế.

6Các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã.
7Cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nhà sư trụ trì chùa trên địa bàn xã Tiến Bộ.
8Đầu tư xây dựng cầu tràn qua suối Cam, suối Xoan, Khe Lan hiện nay đã xuống cấp.
9Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống nhất thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục làm các loại hồ sơ cho nhân dân được biết.
10Sớm thực hiện các chính sách theo Đề án di dân tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang, rà soát, cấp bổ sung diện tích đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư; xây dựng tường rào nhà văn hóa…
11Quy hoạch mở rộng nghĩa trang thôn Thủ Ý (nay là thôn Thống Nhất).
12Đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Trung Tâm đi lên thôn Ngòi Cái và 2.5. Sớm thực hiện Đề án di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, rừng đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái. Hiện có 07 hộ gia đình nằm trong diện di dời nhà cửa xuống cấp, chưa được xây dựng nhà kiên cố
13Cân đối ngân sách đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã
14Đầu tư xây dựng cầu tràn qua suối tại Suối Cam, Khe Lan, Thủ Ý. Hiện nay, việc đi lại qua nhiều đoạn khe suối vào mùa mưa lũ rất khó khăn, nguy hiểm, đặc biệt là đối với các cháu học sinh
15Sớm đầu tư xây dựng đường điện cho nhân dân thôn Ngòi Cái và thôn Đèo Trám, hiện nhân dân chưa có điện lưới để sử dụng, rất khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất.