1

Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo đã đăng ký trên địa bàn xã theo quy định trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

2

Sở Giao thông vận tải lắp biển báo, vạch kẻ giảm tốc độ, vạch kẻ dành cho người đi bộ tại ngã ba đường quốc lộ rẽ vào trường Trung học cơ sở Trung Sơn.

3

Trang cấp trang thiết bị dạy học cho các trường học thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần sớm ngay từ đầu năm học.

4

Cấp trên xem xét, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trước rồi mới thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. Hiện nay các Trường phổ thông dân tộc bán trú mới thành lập phần nhiều đều thiếu phòng học, phòng ăn, ảnh hưởng đến chất lượng công tác bán trú, nội ...

5

Tỉnh đẩy nhanh việc tuyển dụng giáo viên còn thiếu, nhất là bộ môn Tin học, Công nghệ cho các trường để đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

6

Cấp có thẩm quyền chỉ đạo việc xét duyệt danh sách học sinh bán trú đúng thời gian để việc cấp phát gạo, hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 cho học sinh bán trú được thực hiện kịp thời vào đầu mỗi học kỳ để nhà trường chủ động trong công tác phục vụ bán ...

7

Có chính sách miễn giảm học phí cho trẻ nhà trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.

8Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đẩy nhanh việc di dời Điểm Bưu điện văn hóa xã Hùng Lợi đến khu vực đã được quy hoạch.
9Xem xét chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ có diện tích nhỏ tại thôn Phan sang rừng sản xuất.
10Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét để có phương án chuyển đổi đất rừng phòng hộ thuộc thôn Tấu Lìn sang rừng sản xuất để tạo điều kiện cho các hộ dân được hỗ trợ và làm nhà theo Đề án xóa nhà tạm, dột nát giai đoạn 2021-2025. Hiện tại các hộ dân tại thôn này trên 90% là hộ nghèo và đang ở nhà tạm, dột nát nhưng do đất ở đang nằm trên rừng phòng hộ nên không được hỗ trợ làm nhà.
11Nhà nước đầu tư xây dựng đường bê tông từ thôn Quân đi vào thôn Toạt (chiều dài khoảng 2 km). Theo phản ánh của cử tri, do không có đường bê tông đi vào thôn nên việc thực hiện các nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách như: Hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng,.. không thể thực hiện được. Nội dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần ...
12Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo được vay vốn để nhân dân tiếp tục đảm bảo nguồn vốn phát triển sản xuất.
13Tiếp tục hỗ trợ cho nhân dân vay vốn để xây dựng công trình nhà vệ sinh theo nguồn của Ngân hàng Chính sách xã hội (nhiều hộ thuộc địa bàn thôn Phan đã đăng ký nhưng chỉ có 02 hộ được vay vốn).
14Xây dựng đường điện sinh hoạt cho các hộ thuộc khu dân cư trên đường vào Khuổi Dua (khu nhà ông De). Hiện nay, các hộ sử dụng đường điện tự kéo, không đảm bảo an toàn.
15Xem xét, đầu tư lắp đặt công tơ điện đến từng hộ cho 40 hộ dân tộc Mông tại khu dân cư thôn Đồng Trang (năm 2019 đã đầu tư xây dựng đường điện 0,4kV đến trung tâm khu dân cư).