1

Sở Giao thông vận tải lắp biển báo, vạch kẻ giảm tốc độ, vạch kẻ dành cho người đi bộ tại ngã ba đường quốc lộ rẽ vào trường Trung học cơ sở Trung Sơn.

2

Trang cấp trang thiết bị dạy học cho các trường học thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần sớm ngay từ đầu năm học.

3

Cấp có thẩm quyền chỉ đạo việc xét duyệt danh sách học sinh bán trú đúng thời gian để việc cấp phát gạo, hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 cho học sinh bán trú được thực hiện kịp thời vào đầu mỗi học kỳ để nhà trường chủ động trong công tác phục vụ bán ...

4

Có chính sách miễn giảm học phí cho trẻ nhà trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.

5Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng nhà bia ghi tên các anh hùng Liệt sỹ tại xã Công Đa.
6Xây dựng trạm biến áp điện cho khu dân cư Tâm My tại thôn Lương Cải (Khu dân cư có trên 30 hộ gia đình hiện nay chưa có điện sử dụng)
7Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT khu vực ATK nâng cao công tác tuyên truyền cho các hộ vay giải quyết nợ đến hạn; thái độ phục vụ Nhân dân khi đến giao dịch chưa đảm bảo.
8Đầu tư xây dựng trạm biến áp khu dân cư Tâm My (thôn Lương Cải) gồm 33 hộ dân, hiện nay chưa có điện.
9Đầu tư xây dựng, nâng cấp đường điện hạ thế đến khu dân cư Ngòi Muôn, thôn Cả hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
10Đầu tư xây dựng trạm hạ thế tại khu dân cư Ngòi Tâm, thôn Lương Cải, thôn Bẩng, thôn Khuôn Lũy.
11Xây dựng hệ thống thu phát sóng viễn thông tại các khu dân cư Khuôn Bén, Ngòi Tâm.
12Đầu tư xây dựng đập thủy lợi Ngòi Tửu, thôn Làng Đung.
13Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Sơn trả lại diện tích đất Công ty không sử dụng nhiều năm cho xã quản lý, hiện nhân dân thôn Làng Đung, Khuân Bén, Đồng Giang đang trồng cây lâm nghiệp.
14Xem xét chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu hiện nay nhân dân khu dân cư Sâm Sắc, thôn Gành Nà, thôn Bẩng, thôn Lương Cải đang định cư sang đất sản xuất để nhân dân canh tác.
15Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang thực hiện đúng cam kết với người dân khi đầu tư và cam kết bao tiêu gỗ rừng được cấp chứng chỉ FSC cho người dân với giá thu mua cam kết cao hơn giá thị trường 10%. Năm 2017 và 2018 các hộ dân trong nhóm FSC khai thác rừng đã được hưởng theo cam kết nhưng từ năm 2019 đến nay một số hộ dân trong nhóm FSC đã khai thác rừng chưa được hưởng theo cam kết.