1

Kiểm tra, sửa chữa, khôi phục các di tích tại Khu di tích lịch sử cách mạng Lào hiện nay nhiều vị trí mối mọt, cây chết khô dễ gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân 

2

Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, rà soát, sửa chữa 02 công trình thủy lợi tại xã Mỹ Bằng (hồ Gốc Sồi và hồ Hố Chuối) hiện nay đã hư hỏng nhiều vị trí, xuống cấp

3

Xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng để mở rộng đường bê tông nông thôn đối với các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Nhân dân

4

Tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng 332 bể Biogas hoặc bể tự hoại theo Nghị quyết số 03/2021/NQ/HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và ...

5

Tỉnh chỉ đạo Trường Đại học Tân Trào mở các lớp đào tạo, giảng dạy về chuyên ngành Tin học và Kỹ năng sống cho giáo viên.

6

Tỉnh không tổ chức thi và thực hiện thủ tục xét thăng hạng cho giáo viên hạng III lên hạng II đã đủ từ 9 năm công tác trở lên, từ hạng II lên hạng I khi đủ điều kiện từ 6 năm công tác trở lên

7Cắm biển chỉ dẫn vào khu di tích cách mạng Lào (hiện nay chưa có biển chỉ dẫn).
8Cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, chăm sóc cây cảnh, khuôn viên khu di tích Hoàng Thân tại thôn Quyết Thắng; cắm biển chỉ dẫn vào khu di tích.
9Rà soát quy trình xử lý nước thải của trại bò để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh
10Khẩn trương hỗ trợ số tiền 50% còn lại của kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng làm mới và sửa chữa nhà ở, hiện nay các hộ đã làm nhà xong (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ).
11Rà soát các thủ tục đề nghị hưởng bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi cho nhân dân, trong đó có người cao tuổi; tăng danh mục khám chữa bệnh và thuốc được hưởng bảo hiểm y tế.
12Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất rừng sản xuất cho nhân dân. Xem xét giảm các thủ tục rườm rà ảnh hưởng tiến độ cấp giấy CNQSD đất.
13Quy hoạch bố trí cơ sở sản xuất sản phẩm nông nghiệp phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ được nguồn nước.
14Đầu tư nâng cấp đường điện cho 17 hộ tại thôn Mỹ Bình và thôn Tân Thành
15Đầu tư nâng cấp tuyến đường vào khu di tích Cách mạng Lào