1

Mở rộng địa bàn thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn xã, hiện nay mới thực hiện được 7/14 thôn, còn lại 07 thôn chưa được thực hiện 

2

Đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường từ xã Tân Long đi xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn

3

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xem xét, giám sát tiến độ, chất lượng công trình xây dựng rãnh thoát nước khu tái định cư tại thôn 8, xã Tân Long được khởi công xây dựng từ năm 2022 đến nay chưa hoàn thành (Chủ đầu tư: Ban di dân tỉnh Tuyên Quang, đơn vị thi công: ...

4

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình nước sạch của thôn 8 hiện nay đã xuống cấp không sử dụng được nữa dẫn đến tình trạng một số hộ dân tự đào giếng để có nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu của nhân dân. Trả lời cho nhân dân biết nếu người dân tự đào giếng thì ...

5

Đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho nhân dân tại thôn 4, thôn 9; trước mắt là giải quyết ngay tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại thôn 9 vì hiện nay một số hộ dân phải bơm nước sông lên xử lý để sử dụng, không đảm bảo vệ sinh

6

Sửa tuyến đường đi thôn Khuổi Lếch và Thôn 2 xã Trung Trực. Vào mùa mưa đường trơn trượt, lầy lội, nước lũ học sinh không đi học được. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang xem xét mở rộng diện tích đất của Trường tiểu học Quang Trung, xã Xuân Vân thêm khoảng 3000 ...

7

Hỗ trợ kinh phí cho nhân viên nuôi dưỡng để giảm phần nào việc đóng góp của phụ huynh học sinh khu vực nông thôn.

8

Tỉnh có kế hoạch phân bổ ngân sách trong thời gian tới để trường được đầu tư xây dựng, đáp ứng việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Hiện tại cơ sở vật chất của trường trường Trung học cơ sở xã Tân Long thiếu 06 phòng học chức năng và khối phòng phụ trợ, chưa đáp ứng tiêu chí ...

9

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Văn bản số 513/UBND-NC ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc bố trí kế toán kiêm nhiệm các đơn vị trường học theo hướng bố trí mỗi xã 02 kế toán trường học hoặc mỗi trường có 01 kế toán riêng. Hiện nay các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đang được bố ...

10Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; trong thời gian qua thực hiện rất chậm.
11Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện 0,4kV cấp điện cho thôn 6 và thôn 12.
12Đầu tư xây dựng tuyến mương chung nối 2 xã Tân Long - Tân Tiến để phục vụ sản xuất.
13Xem xét, hướng dẫn việc thực hiện chế độ cho đồng chí Bí thư Đảng ủy xã (hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm) theo Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
14Cấp có thẩm quyền trả lời rõ về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức đang công tác tại trạm y tế xã thuộc khu vực 135 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ còn được tiếp tục thực hiện không?
15Xem xét chất lượng máy phát cỏ nhân dân được hỗ trợ theo chương trình 135 hiện nay không sử dụng được (có máy chỉ sử dụng được 01 lần là hỏng).