61Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ ông Nguyễn Văn Mầu ở thôn Hồng Hà, xã Nhữ Khê là thương binh đã đề nghị từ năm 2015 đến nay chưa nhận hỗ trợ.
62Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện để học sinh của thôn 10, xã Nhữ Khê được học tập tại phường Đội Cấn vì vị trí đi từ thôn 10, xã Nhữ Khê đến các điểm trường xa hơn so với đến phường Đội Cấn.
63Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường khu tái định cư Xuân Bình chạy qua thôn Hồng Hà, Cửa Lần đi xã Đội Bình.
64Đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia cho nhân dân khu Đỉnh Mười thuộc thôn Khuổi Cằn, xã Kiến Thiết; sớm đưa vào sử dụng đường điện thuộc 2 thôn Khau Luông, Khau Làng, xã Kiến Thiết.
65Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhằm hỗ trợ, khuyến khích việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây chè, cây cam sành, cây bưởi, cây lâm nghiệp chất lượng cao...; có chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; hỗ trợ xây dựng các nhà máy chế biến tại các khu vực có lợi thế lớn như huyện Hàm Yên, Yên Sơn.
66Xem xét, hướng dẫn việc thực hiện chế độ cho đồng chí Bí thư Đảng ủy xã (hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm) theo Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
67Cấp có thẩm quyền trả lời rõ về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức đang công tác tại trạm y tế xã thuộc khu vực 135 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ còn được tiếp tục thực hiện không?
68Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo được vay vốn để nhân dân tiếp tục đảm bảo nguồn vốn phát triển sản xuất.
69Tiếp tục hỗ trợ cho nhân dân vay vốn để xây dựng công trình nhà vệ sinh theo nguồn của Ngân hàng Chính sách xã hội (nhiều hộ thuộc địa bàn thôn Phan đã đăng ký nhưng chỉ có 02 hộ được vay vốn).
70Xem xét chất lượng máy phát cỏ nhân dân được hỗ trợ theo chương trình 135 hiện nay không sử dụng được (có máy chỉ sử dụng được 01 lần là hỏng).
71Xem xét lại các tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, hiện chưa hợp lý (thực tế có nhiều hộ đạt điểm thấp, 60 điểm đã được công nhận gia đình văn hóa).
72Xem xét, điều chỉnh lại phiếu chấm điểm rà soát hộ nghèo, cận nghèo chưa phù hợp với thực tiễn để đảm bảo quyền lợi công bằng cho nhân dân.
73Hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế khám chữa bệnh cho các đối tượng là cựu thanh niên xung phong.
74Khẩn trương nghiệm thu và bàn giao công trình đập thủy lợi Khuân Giáng, thôn Đô Thượng 1 để đưa vào sử dụng (công trình được đầu tư xây dựng từ năm 2016).
75Cơ quan chuyên môn rà soát toàn bộ hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã, đầu tư xây dựng mới và sửa chữa các công trình đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân (hiện nay các công trình thủy lợi như: đập Đồng Chữ, đập Bà Tít, đập Đồng Lầu, trạm bơm thôn An Lạc, trạm bơm thôn Đô Thượng 2... đều đã xuống cấp không đảm bảo điều kiện phục vụ sản xuất của nhân dân).