76Khẩn trương xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho ông Nguyễn Văn Thành, thôn Cường Đạt. Gia đình ông làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận từ tháng 9/2017 đến nay vẫn chưa được cấp.
77Giải quyết dứt điểm việc đổi đất giữa thôn 13 với gia đình ông Trần Văn Định và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thôn 13 và gia đình ông Định theo đúng quy định của pháp luật.
78Xem xét lại diện tích bề mặt đường giao thông nông thôn khi xây dựng (có những khu vực đường chỉ rộng từ 2,5-3m, nếu làm 3,5m không phù hợp).
79Đầu tư xây dựng, nâng cấp đường điện hạ thế đến khu dân cư Ngòi Muôn, thôn Cả hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
80Đầu tư xây dựng trạm hạ thế tại khu dân cư Ngòi Tâm, thôn Lương Cải, thôn Bẩng, thôn Khuôn Lũy.
81Xây dựng hệ thống thu phát sóng viễn thông tại các khu dân cư Khuôn Bén, Ngòi Tâm.
82Đầu tư xây dựng đập thủy lợi Ngòi Tửu, thôn Làng Đung.
83Xây dựng đường điện sinh hoạt cho các hộ thuộc khu dân cư trên đường vào Khuổi Dua (khu nhà ông De). Hiện nay, các hộ sử dụng đường điện tự kéo, không đảm bảo an toàn.
84Xem xét, đầu tư lắp đặt công tơ điện đến từng hộ cho 40 hộ dân tộc Mông tại khu dân cư thôn Đồng Trang (năm 2019 đã đầu tư xây dựng đường điện 0,4kV đến trung tâm khu dân cư).
85Xây dựng công trình kè bờ suối đoạn từ đập thủy lợi thôn Coóc đến cửa sông Phó Đáy, đảm bảo ngăn chặn tình trạng sạt lở đất sản xuất của nhân dân, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.
86Xem xét xử lý điều chỉnh việc xây dựng công trình cầu Suối Coóc thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh làm ảnh hưởng đến việc tưới tiêu nước sản xuất nông nghiệp của nhân dân thôn Coóc tại khu Đồng Thia.
87Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cho thôn Phan.
88Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi cấp nước cho xứ đồng Nà Lùng và Nà Tang, đảm bảo cấp đủ nước để nhân dân sản xuất nông nghiệp.
89Giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp đất đai tại thôn Đèo Mủng, xã Xuân Vân.
90Kiểm tra, dừng hoạt động khai thác cát sỏi hai bên bờ sông khu vực xã Xuân Vân do nguy cơ gây sạt lở đất canh tác của nhân dân.