121Xem xét bố trí chức danh phó thôn, bản để cho các thôn bản đảm bảo các hoạt động; tăng kinh phí hỗ trợ hàng năm cho chi hoạt động thường xuyên cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để đảm bảo hoạt động
122Bố trí kinh phí hỗ trợ người có công, gia đình chính sách sửa chữa và làm mới nhà ở trên địa bàn tỉnh
123Xem xét, giải quyết về việc xếp lương đối với cán bộ xã đã có bằng Trung cấp lý luận chính trị.
124Tỉnh nghiên cứu có cơ chế, chính sách hỗ trợ tiền học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ.
125Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Người cao tuổi và có chế độ đối với Chi hội Trưởng Hội Người cao tuổi tại các thôn.
126Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.
127Cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, chăm sóc cây cảnh, khuôn viên khu di tích Hoàng Thân tại thôn Quyết Thắng; cắm biển chỉ dẫn vào khu di tích.
128Đầu tư trạm phát sóng Viettel để các thôn đều có sóng điện thoại, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.
129Cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nhà sư trụ trì chùa trên địa bàn xã Tiến Bộ.
130Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp đường điện sinh hoạt cho 14 hộ dân thôn Yên Lộc
131Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Lâm nghiệp II (GTG) đóng trên địa bàn thôn Núi Cảy trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường.
132Kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các thôn Yên Khánh, Tân Quang; xem xét, điều chỉnh giá nước cho phù hợp.
133Đầu tư xây dựng cầu tràn qua suối Cam, suối Xoan, Khe Lan hiện nay đã xuống cấp.
134Kiểm tra xử lý tuyến đường điện trung thế đi qua thôn Cầu Giáp, hiện nay đường dây kéo qua hộ gia đình ông Đỗ Văn Chúc, không đảm bảo an toàn.
135Đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng thêm trạm biến áp tại thôn Yên Ninh, Khuôn Thống, An Lạc, hiện nay điện rất yếu điện không đảm bảo phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.