121

Tỉnh trang cấp thiết bị cho phòng học bộ môn Tin học và Ngoại ngữ của trường để đảm bảo dạy học bộ môn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhà trường đã đạt trường chuẩn Quốc gia, được xây dựng phòng học bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, tuy nhiên chưa được trang cấp máy tính và thiết bị dạy học.

122

Xem xét đầu tư trang cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho các lớp dưới 5 tuổi Trường mầm non; Xem xét đầu tư trang cấp thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn xã để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo.

123

Bổ sung đồ dùng trang thiết bị dạy học cho các nhóm, lớp trường mầm non; bổ sung đồ chơi ngoài trời cho 3 điểm trường gồm: Nà Kiếm, Pắc Khoang, Khuổi Phầy để đảm bảo đạt từ 5 loại đồ chơi trở lên.

124

Trường mầm non đề nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung thêm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm lớp và đồ dùng đồ chơi ngoài trời.

125

Cấp trên xem xét cấp trang thiết bị cho các phòng nhà hiệu bộ và trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các nhóm, lớp 3 tuổi, 4 tuổi trường mầm non để đảm bảo phục vụ cho công tác dạy và học.

126

Tỉnh trang cấp đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi và lớp 5 tuổi. Riêng các lớp 5 tuổi đồ dùng, đồ chơi đã được trang cấp từ năm 2012 đến nay nhiều thiết bị đã hư hỏng và không sử dụng được.

127

Đầu tư xây dựng nhà lớp học cấp tiểu học gồm 12 phòng học (trong đó 06 phòng học thông thường, 06 phòng học bộ môn). Xây dựng 01 nhà bán trú học sinh (20 phòng). Xây dựng nhà đa năng và các công trình phụ trợ cho nhà trường để đảm bảo tiêu chí trường học đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đầu tư trang cấp thiết bị, bàn ghế các phòng học, các phòng bộ môn cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở

128

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện thiếu các phòng học thông thường, phòng học bộ môn tối thiểu đạt chuẩn theo thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề nghị được đầu tư xây dựng.

129

 Các cấp quan tâm quy hoạch bổ sung quỹ đất cho trường mầm non và đầu tư kinh phí xây dựng nhà công vụ cho giáo viên mầm non của xã.

130

Xem xét cấp kinh phí xây dựng các phòng học thông thường, phòng học bộ môn, sửa chữa nhà công vụ giáo viên.

131

Nhà nước xây dựng nhà bán trú cho học sinh và đầu tư xây dựng, trang cấp phòng tin học cho các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn.

132

Nhà nước xây dựng nhà bán trú cho học sinh và đầu tư xây dựng, trang cấp phòng tin học cho các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn.

133

Tỉnh có kế hoạch phân bổ ngân sách trong thời gian tới để trường được đầu tư xây dựng, đáp ứng việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Hiện tại cơ sở vật chất của trường trường Trung học cơ sở xã Tân Long thiếu 06 phòng học chức năng và khối phòng phụ trợ, chưa đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Các cấp quan tâm đầu tư xây dựng các phòng học chức năng đảm bảo cho việc dạy và học, quy hoạch mở rộng diện tích khuôn viên trường tiểu học Xuân Vân. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn xã Xuân Vân để đảm bảo việc dạy và học.

134

Cấp trên xem xét, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trước rồi mới thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. Hiện nay các Trường phổ thông dân tộc bán trú mới thành lập phần nhiều đều thiếu phòng học, phòng ăn, ảnh hưởng đến chất lượng công tác bán trú, nội trú tại nhà trường.

135

Đối vối Trường mầm non: Huyện quy hoạch quỹ đất để xây dựng nhà hiệu bộ và các phòng chức năng còn thiếu cho trường mầm non, cụ thể nhà trường thiếu 01 phòng giáo dục thể chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, cưa có nhà hiệu bộ; chưa có mái che sân chơi cho trẻ. Đề nghị đầu tư trang thiết bị dạy học tối thiếu của trẻ 3 và 4 tuổi. Bổ sung cho trường 04 bộ đồ chơi ngoài trời của các điểm trường lẻ. Đối với Trường tiểu học: Cấp trên xem xét đầu tư xây dựng thêm 04 phòng học tại điểm trường chính để thực hiện giảng dạy bộ môn tin học và thực hiện việc dồn ghép điểm trường, chuyển học sinh tại điểm trường đến học tại trường chính để thuận tiện cho công tác quản lý, giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Cấp trên quan tâm đầu tư xây phòng thư viện cho trưởng Tiểu học, Trung học cơ sở. Cấp trên xem xét, hỗ trợ kinh phí xây dựng trường chuẩn Quốc gia cho các trường trong lộ trình giai đoạn 2021-2025.