76

Xem xét, lựa chọn, quy hoạch xây dựng khu vực bến Thủy tại vị trí không làm ảnh hưởng đến việc mở rộng Nhà máy thủy điện Tuyên Quang cũng như không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tạo điều kiện cho phát triển du lịch, kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tại Quyết định số ...

77

Xem xét có cơ chế chính sách hỗ trợ xi măng để cải tạo, mở rộng đường bê tông nông thôn (mặt đường rộng 2m lên 3,5-5m) đối với các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để Nhân dân đi lại thuận lợi

78

Cung cấp thông tin cho Nhân dân biết về tiến độ thi công và cos nước của công trình thủy điện Yên Sơn để Nhân dân có phương án sản xuất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

79

Đầu tư xây dựng đường vào 02 điểm di tích lịch sử văn hóa: Đường đi vào hầm, vào lán của Chủ tịch Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 1 km; đường vào địa điểm hầm và lán của đồng chí Tôn Đức Thắng có chiều dài khoảng 1 km, hiện tại là đường dân sinh

80

Xem xét đầu tư xây dựng cầu cứng từ thôn Phố Chinh (xã Vinh Quang) đi sang thôn Soi Trình (xã Trung Hòa) để phát triển trao đổi hàng hóa và đi lại của nhân dân các xã vùng hạ huyện Chiêm Hóa

81

Xem xét khắc phục các điểm cua, điểm khuất tầm nhìn trên tuyến Quốc lộ 2C để thuận lợi cho người tham gia giao thông, hạn chế xảy ra tai nạn; cắm biển báo cấm dừng, đỗ các loại phương tiện ô tô đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh; kẻ hệ thống vạch đường đi bộ tại cổng trường và ngã ba, ngã tư ...

82

Xem xét tháo tôn hộ lan tại một số vị trí để mở đường xuống ruộng trên tuyến đường Hồ Chí Minh (do Khu Quản lý đường bộ 1 - Cục Đường bộ Việt Nam quản lý) tại thôn Thúc Thủy, hiện nay Nhân dân không có đường xuống để sản xuất

83

Khẩn trương thực hiện hỗ trợ tiền xây dựng nhà văn hóa cho Tổ dân phố 16 theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên ...

84

Sớm phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, chợ trung tâm xã để đáp ứng tiêu chí theo tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao 

85

Sớm bàn giao Làng Thanh niên lập nghiệp về cho huyện hoặc xã quản lý và sử dụng, hiện nay công trình điện không đảm bảo an toàn, mặt bằng, cơ sở vật chất không có người trông coi, quản lý

86

Tỉnh chỉ đạo xem xét bố trí chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn đối với xã, thị trấn có trên 300 đảng viên theo quy định điểm 2.8 khoản 2 Điều 8 Quy định số 22/2021/QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định về công tác kiểm tra, giám sát ...

87

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuyển chợ trung tâm thị trấn Na Hang do Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang đang quản lý về Ủy ban nhân dân huyện Na Hang quản lý, vận hành

88

Kiểm tra, sửa chữa, khôi phục các di tích tại Khu di tích lịch sử cách mạng Lào hiện nay nhiều vị trí mối mọt, cây chết khô dễ gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân 

89

Hiện nay có một số điểm dạy thêm cho học sinh trên địa bàn, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh nếu có vi phạm

90

Ngành Giáo dục thông tin cho Nhân dân biết sách giáo khoa áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã qua sử dụng mà vẫn còn mới có tiếp tục được sử dụng để cho học sinh học lại được hay không