46

Đề nghị Sở Giao thông vận tải cho lắp thêm những tấm bê tông trên cống thoát nước (đoạn đường giao giữa thôn Rộc và Quốc lộ 37) để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Hiện nay các tấm bê tông lắp cách quãng, không liền mạch đã gây ra một số vụ tai nạn, người và phương tiện tham gia giao thông bị ngã xuống cống thoát nước

47

Hiện nay trên Quốc lộ 37, đoạn qua xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương có nhiều xe ô tô chở vật liệu xây dựng (đá xay) quá khổ, quá tải, quá trình vận chuyển để đá rơi xuống lòng đường rất nguy hiểm, gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn cho Nhân dân

48

Có nguồn kinh phí hỗ trợ xây tuyến mương chính của thôn Nà Coóc, xã Bình An có chiều dài trên 02 km, hiện nay tuyến mương xuống cấp không đủ nước sản xuất cho nhân dân trong thôn

49

Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, rà soát, sửa chữa 02 công trình thủy lợi tại xã Mỹ Bằng (hồ Gốc Sồi và hồ Hố Chuối) hiện nay đã hư hỏng nhiều vị trí, xuống cấp

50

Xem xét sớm đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng việc thi công đập thủy lợi Khuổi Thung thuộc địa bàn hai thôn Tông Lùng và thôn Tân Thành làm ngập diện tích ruộng của các hộ dân thôn Tân Thành, hiện nay số diện tích đó không canh tác được

51

Xem xét cấp kinh phí xây bờ kè dọc ven suối Ba 1 chiều dài khoảng 5 km vì hiện nay sạt lở ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp ven suối. Xây bờ kè chống sạt lở đất ruộng khu Nà Lúm, Cốc Kè (thôn Trung Sơn), cử tri phản ảnh hiện nay sạt lở rất nhiều

52

Xem xét đầu tư xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Hùng Tiến; nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Cao Bình

53

Cấp có thẩm quyền sớm cấp kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2021 trên địa bàn xã các hộ gia đình đã thực hiện làm nhà ở theo Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo nhưng đến nay chưa được cấp kinh phí hỗ trợ

54

Các cấp xem xét hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo; một số hộ gia đình đã làm nhà và vào ở từ cuối năm 2022 đến nay chưa nhận được tiền hỗ trợ

55

Cấp kinh phí hỗ trợ 05 hộ thuộc đối tượng di dân tại chỗ ra khỏi vùng nguy hiểm năm 2022. Hiện nay đã được một năm từ khi làm xong nhà hộ gia đình vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ của Nhà nước

56

Các ngành, cơ quan chuyên môn khẩn trương thanh toán khoản tiền hỗ trợ cho 38 hộ nghèo sửa chữa và làm mới nhà ở năm 2022 theo Quyết định số 308/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/12/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang ban hành Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

57

Cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí cho 03 hộ đã di dời do sạt lở năm 2022

58

Xem xét, cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ cho 41 hộ nghèo sửa chữa nhà ở năm 2022, hiện nay nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, không có khả năng trả nợ

59

Có nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ thanh niên đang sinh sống trong Làng Thanh niên lập nghiệp phát triển kinh tế ổn định đời sống

60

Xem xét điều chỉnh giá nước sinh hoạt nông thôn, hiện nay giá nước 5.000đ/1m³ là quá cao, không phù hợp đối với các hộ nghèo đặc biệt khó khăn