196

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

197

Trang cấp sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 để học sinh được mượn sử dụng vì phụ huynh trên địa bàn xã chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về kinh tế.

198

Cung cấp sách tài liệu giáo dục địa phương và tập huấn sử dụng tài liệu giáo dục địa phương cho giáo viên các trường học xong trước khi bắt đầu năm học 2023-2024 để đảm bảo việc dạy và học của giáo viên, học sinh. 

199

Tỉnh bổ sung thêm tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang bằng bản in giấy phục vụ công tác giảng dạy và học tập để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 (hiện giáo viên mới chỉ khai thác được bản mềm để giảng dạy).

200

Tỉnh trang cấp thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

201

Trang cấp thiết bị dạy học cho các trường ngay từ đầu năm học để đảm bảo dạy học bộ môn Tin học theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Hiện Trường tiểu học Thành Long còn thiếu 35 bộ máy vi tính để phục vụ dạy học môn Tin học; Trang cấp cho nhà trường 40 bộ bàn ghế học sinh (loại 2 chỗ ...

202

Nhà nước trang cấp bàn ghế cho học sinh cho các nhà trường trên địa bàn xã Minh Dân để thay thế số bàn ghế cũ đã sử dụng từ lâu, được sửa chữa nhiều lần đến nay sử dụng không đảm bảo.

203

Trang cấp trang thiết bị dạy học cho các trường học thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần sớm ngay từ đầu năm học.

204

Trang cấp trang thiết bị dạy học cho các trường học thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần sớm ngay từ đầu năm học.

205

Tỉnh trang cấp thiết bị cho phòng học bộ môn Tin học và Ngoại ngữ của trường để đảm bảo dạy học bộ môn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhà trường đã đạt trường chuẩn Quốc gia, được xây dựng phòng học bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, tuy nhiên chưa được trang cấp máy tính và ...

206

Xem xét đầu tư trang cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho các lớp dưới 5 tuổi Trường mầm non; Xem xét đầu tư trang cấp thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn xã để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo.

207

Bổ sung đồ dùng trang thiết bị dạy học cho các nhóm, lớp trường mầm non; bổ sung đồ chơi ngoài trời cho 3 điểm trường gồm: Nà Kiếm, Pắc Khoang, Khuổi Phầy để đảm bảo đạt từ 5 loại đồ chơi trở lên.

208

Trường mầm non đề nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung thêm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm lớp và đồ dùng đồ chơi ngoài trời.

209

Cấp trên xem xét cấp trang thiết bị cho các phòng nhà hiệu bộ và trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các nhóm, lớp 3 tuổi, 4 tuổi trường mầm non để đảm bảo phục vụ cho công tác dạy và học.

210

Tỉnh trang cấp đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi và lớp 5 tuổi. Riêng các lớp 5 tuổi đồ dùng, đồ chơi đã được trang cấp từ năm 2012 đến nay nhiều thiết bị đã hư hỏng và không sử dụng được.