Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đề nghị:

Hiện nay có một số điểm dạy thêm cho học sinh trên địa bàn, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh nếu có vi phạm

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm đối với tất cả các trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các trường đã nghiêm túc triển khai, tổ chức cho 100% giáo viên trong đơn vị ký cam kết không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường đối với bậc tiểu học, không tổ chức dạy thêm đối với bậc THCS khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Đến thời điểm ngày 10/10/2023, cả 02 trường phổ thông trên địa bàn xã Đức Ninh không có giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường trái quy định.