Ông Chẩu Văn Huấn
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Lâm Bình

 Chương trình hành động

Bà Nông Thị Bích Huệ
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

 Chương trình hành động

Bà Đàm Thanh Hương
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng cơ quan Khối dân huyện Na Hang

 Chương trình hành động