Ông Quan Văn Duyên
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Chiêm Hóa

 Chương trình hành động

Ông Ma Thế Hồng
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

 Chương trình hành động

Ông Chẩu Văn Lâm
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang

 Chương trình hành động

Bà Phạm Thị Kiều Trang
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

 Chương trình hành động