Ông Phạm Kim Đĩnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang

 Chương trình hành động