Chương trình hành động của Ông Lý Đỗ Thành Quang

Trưởng phòng Giám định xây dựng, Sở Xây dựng

Tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt hơn nữa trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai để góp phần xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành một thành phố xanh, một đô thị thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho tỉnh có những nghị quyết sát, hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri như: Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, vấn đề giao thông, vấn đề quy hoạch, vấn đề vệ sinh môi trường… tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ nhu cầu của người dân. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững; chính sách nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục - đào tạo; chính sách về việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên và các chính sách về an sinh xã hội.