Chương trình hành động của Ông Nguyễn Thiện Tuyên

Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang

Nếu được sự tín nhiệm của cử tri, với nhiệm vụ công tác của mình tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt các mặt công tác từ thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời tham mưu với tỉnh, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, xem xét giải quyết sớm ý kiến, kiến nghị của cử tri. Với cương vị công tác, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban Điều phối Dự án vốn nước ngoài tham mưu, đề xuất với tỉnh tiếp tục vận động, thu hút, tìm kiếm các nguồn tài trợ, nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, góp phần trong việc tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, đặc biệt đầu tư phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại I, đô thị thông minh và tăng trưởng xanh. Trong quá trình công tác, tôi cũng sẽ tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực và kiến thức mọi mặt để có điều kiện tốt nhất thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân và chức trách nhiệm vụ công tác được giao...