Chương trình hành động của Ông Phạm Trọng Thuật

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen

Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, cùng với việc cố gắng phát huy tốt hơn nữa chuyên môn trong khám, chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện nghiêm túc vai trò, trách nhiệm của người đại biểu do nhân dân bầu ra. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác y tế dự phòng, chủ động phòng bệnh, không để dịch bệnh xảy ra, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; đảm bảo người dân được khám, chữa bệnh và tiếp nhận những tiến bộ khoa học mới, những dịch vụ kỹ thuật cao, trang thiết bị y tế hiện đại mà không phải đi xa nhằm giảm các gánh nặng về chi phí...

Tôi sẽ cùng các đại biểu HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu, đề xuất, quyết nghị những giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chính sách về lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Góp phần xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc.