Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế

Theo Báo báo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và đầu tư) vừa công bố, nhiều ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg dẫn đến kết quả ...

Những điều cần biết về vaccine COVID-19

Ngày 16.8, Bộ Y tế cung cấp bộ Infographic "Sự thật về vaccine COVID-19" do Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp sản xuất. Tại Việt Nam, vaccine COVID-19 được triển khai tiêm từ ngày 8.3. Đến nay, khoảng 14,5 triệu liều đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và ...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn ...