Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023)

Vơlađimia Ilich Lênin (Vladimir Ilyich Lenin) là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Các Mác và Phriđơrich Ăngghen. Ông là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước ...

Tiểu sử Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Ngày 6.3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tiểu sử Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng

Ngày 2.3.2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.