Các hoạt động khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang

Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023 là sự kiện thường niên nhằm kết nối các sản phẩm văn hóa - du lịch của tỉnh với cả nước và quốc tế, tạo bước phát triển mới cho du lịch Tuyên Quang. Các hoạt động gắn với khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023 bao gồm: Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang ...