Mức phạt đối với hành vi bạo lực trẻ em

Theo quy định pháp luật hiện hành, người có hành vi bạo lực trẻ em có thể đối diện với hình phạt cao nhất là tử hình. Nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng bị phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng.

Mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn, Đề án xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

Ngày 21/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 88-NQ/HĐND thông qua Đề án xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch năm 2022

Với 6 quan điểm, trọng tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD; giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công; phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển KTXH; nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế ...