Một số nội dung đáng chú ý của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, có hiệu lực từ ngày 1.1.2024

Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội thông qua ngày 9.1.2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2024. Với 12 chương, 121 Điều (tăng 3 chương và 30 điều so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009). Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh. Đồng thời, tiếp tục chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế.

Tin cùng chuyên mục