Dự kiến Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ năm

Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội Khóa XV khai mạc vào ngày 15.1.2024 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 18.1.2024 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Quốc hội nghỉ 1 ngày (17.1.2024) để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Tin cùng chuyên mục