Nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Để đạt mục tiêu đề ra, Nghị quyết đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, ...

Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà

Theo Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà do Bộ Y tế vừa ban hành nêu rõ đối với khám bệnh, kê đơn điều trị tại nhà cho F0 được thực hiện bởi Trạm y tế lưu động hoặc Đội y tế lưu động: Căn cứ vào số ca mắc và khu vực có ca mắc trên địa bàn phường, xã để thành lập các Trạm y tế lưu động hoặc ...

Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất. Theo đó sẽ tập trung giải pháp để điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ lãi suất, tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý để ...