Từ 1/8/2023: Tăng phí sát hạch lái xe

Ngày 7/6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BTC thay thế Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, ...

Ủy ban nhân dân tỉnh giao 1.187 giáo viên hợp đồng đối với các trường công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024

Ngày 26/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về Giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính ...