Những nội dung chính của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào ngày 20.5.2024, dự kiến bế mạc vào ngày 28.6.2024 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp được tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 20.5 đến ngày 8.6.2024. Đợt 2 từ ngày 17.6 đến sáng ngày 28.6.2024. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 26,5 ngày.

Tin cùng chuyên mục