Từ 1/8/2023: Tăng phí sát hạch lái xe

Ngày 7/6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BTC thay thế Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Theo đó, từ 1/8/2023, phí sát hạch lái xe các loại phương tiện từ xe máy tới ô tô đều tăng từ 20.000 - 50.000 đồng, riêng sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần.

Tin cùng chuyên mục