Hội đồng dân tộc của Quốc hội khảo sát thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

Sáng 29-5, đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Triệu Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội đã làm việc với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Sơn Dương

Trong 02 ngày, 24 và 25/5/2023 Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề, ...

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kết luận giám sát chuyên đề về tổ chức, hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã tại huyện Yên Sơn

Sáng ngày 24/5/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đã kết luận giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện ...

Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Hàm Yên

Ngày 23-5, Đoàn giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết ...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã tại huyện Sơn Dương

Chiều 22-5-2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chương trình làm việc với Thường trực HĐND huyện Sơn Dương về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã ...

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tại xã Bình Xa

Thực hiện chương trình công tác, chương trình giám sát năm 2023, ngày 22/5/2023 Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành ...