Nâng cao hiệu quả giám sát

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đó, đưa ra nhiều quyết định quan trọng trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh trên địa bàn ...

Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Na Hang

Ngày 15-6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Na Hang về giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát ...

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 03/6/2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề về hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2021 tại Ngân hàng chính ...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Chiêm Hóa giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của HĐND tỉnh, chiều ngày 31/5/2022, tại UBND huyện Chiêm Hóa, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hóa đã làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xem xét việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Sơn Dương

Ngày 17/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã ...

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại thành phố Tuyên Quang

Ngày 13/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn giám sát đã xem xét, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ...

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức tại huyện Lâm Bình

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022, từ ngày 20 đến ngày 21/2/2022, Đoàn giám sát số 18 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Phùng Tiến Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát, cùng các đồng ...